Zelf klinkers leggen doet u zo!

Stap 1: Kies de juiste klinkers

U koos uw favoriete klinker al in ons toonpark maar geen 2 stenen zijn ooit gelijk. Tintverschillen zijn productietechnisch niet te vermijden en zelfs normaal, ook binnen dezelfde productie. In de natuur is er nu eenmaal niets hetzelfde. Laat dus zeker al uw klinkers samen leveren en gebruik terrasklinkers van verschillende pallets door elkaar om een harmonieuze kleurschakering te krijgen. Om nalevering te vermijden adviseren wij om 5% extra materiaal t.b.v. snijverliezen te bestellen.

 

Stap 2: Plaats de kantopsluiting van uw klinkers

Door de boordsteen eerst te plaatsen, vermijdt u dat uw klinkers gaan schuiven. Kies voor een brede of een diepe kantopsluiting en voorzie altijd een steunkussen in mager beton (150 à 200 kg cement/m³  = 1 deel cement per 5 à 7 delen zand).

Leg een voorlopige rij klinkers tussen de kanten om de exacte afstand te bepalen.

 

Stap 3: Leg de fundering voor uw klinkers aan

Zorg voor een drainerende ondergrond onder uw klinkers. Maak hem stabiel met een stabilisémengsel van zuiver gewassen rivierzand waarbij u per kubieke meter maximaal 150kg cement toevoegt (1 deel cement per 7 delen zand). Dat mengsel moet u gelijkmatig verwerken binnen de 3 uur, met een dikte van 15cm. Vermijd vlekken door de stabilisé snel weg te borstelen. Heeft u diep moeten graven? Gebruik dan gebroken steenslag om de onderlaag op te vullen.

Voorzie 15% overdikte en verdicht om te vermijden dat de straatlaag erin wegspoelt. Zorg ervoor dat de bovenzijde van de fundering 1% verval richting de straat vertoont om regenwater te laten aflopen weg van het huis.

 

Stap 4: Plaats de straatlaag en de klinkers

Maak met hetzelfde funderingsmengsel een straatlaag, afgereid op een egale dikte van 4cm (3cm na verdichting). De straatlaag werkt kleine dikteverschillen weg en wordt bijgevolg niet eerst verdicht. het verdichten gebeurt pas bij het aantrillen van de klinkers na plaatsing.

Leg de klinkers op de straatlaag tegen elkaar, met een kleine voeg. Vermijd waterplassen op de bestrating door klinkers te plaatsen met een verval van 1à2 cm per meter. Houd er rekening mee dat klinkers best enkele centimeters boven het niveau van de perken liggen.

 

Stap 5: Tril de klinkers af en voeg ze in

Reinig de trilplaat grondig voor u begint te trillen.

Start aan de rand en beweeg langzaam naar het midden.

Borstel de klinkers in met fijn wit zand en veeg het oppervlak schoon.

 

*bron: www.marlux.be

 

EXTRA TIP

Gebruik Sikagard - 907 W om poreuze ondergronden waterdicht te maken en te beschermen tegen de indringing van water, olie en andere verontreinigende stoffen.

Te meer door zijn unieke eigenschappen als bindmiddel toegepast op zandvoegen, dringt deze diep in de voegen en stabiliseert ze.

 

Meer weten? Klik hier!