SIKAGARD -907 W

Bescherming van poreuze oppervlakken (betonklinkers, straatstenen) en stabilisator voor zandvoegen.

Sikagard -907 W maakt op doeltreffende wijze de poreuze ondergronden waterdicht en beschermt ze tegen de indringing van water, olie en andere verontreinigende stoffen.

Te meer door zijn unieke eigenschappen als bindmiddel toegepast op zandvoegen, dringt deze diep in de voegen en stabiliseert ze.

Toepassingen

Het product is aangepast voor volgende toepassingen:

♦  Voetgangerszones en voetpaden

♦  Ruimten blootgesteld aan verkeer

♦  Terassen, balkons, doorgangen

♦  ...

Sikagard -907 W kan op volgende absorberende ondergronden toegepast worden:

♦  Straatstenen, betonklinkers

♦  Opnieuw samengestelde natuursteen

♦  Betonvloeren, uitgewassen beton

♦  ...

Uitvoering en verwerking

Sikagard -907 W is gebruiksklaar. Niet verdunnen. het product roeren vóór de toepassing.

Gelijkmatig aanbrengen op het te behandelen oppervlak bij middel van een lage druksproeier of met een rol indien de voegen niet worden ingestrooid met zand.

Laat het product enkele minuten in de voegen indringen alvorens het overtollige product te verwijderen met een rubberen wisser.

Indien een tweede laag noodzakelijk is om een betere bescherming tegen vlekvorming te bekomen, dient deze te worden aangebracht alvorens de eerste laag droog bij aanraking is.

Bescherm de behandelde oppervlakte tegen regen en vochtigheid gedurende minimum 6u (bij +20°C) na het aanbrengen. Beloop de oppervlakte niet gedurende minimum 6u en wacht 24u om met de wagen te berijden.